نمایش دادن همه 2 نتیجه

روغن موتور بنزینی ATKOL SL 10w-40

موارد کاربرد جهت مصرف در خودرو های بنزینی طراحی شده تا سال 2004 میلادی در مواقعی که استاندارد های فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است، مناسب می باشد.

روغن موتور بنزینی ATKOL SL 20w-50

موارد کاربرد جهت مصرف در خودرو های بنزینی طراحی شده تا سال 2004 میلادی در مواقعی که استاندارد های فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است، مناسب می باشد.