نمایش یک نتیجه

روغن هیدرولیک ATKOL K320

موارد کاربرد: روغن هیدرولیک ATKOL K320 یک سیال برتر از روان کننده ها برای ارائه طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی ، حمل و نقل و تجهیزات سنگین است. روغن های چند منظوره از استانداردهای صنعت مربوطه مطابقت دارند یا از آنها فراتر رفته اند.