نمایش دادن همه 6 نتیجه

روغن موتور بنزینی ATKOL SL 10w-40

موارد کاربرد جهت مصرف در خودرو های بنزینی طراحی شده تا سال 2004 میلادی در مواقعی که استاندارد های فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است، مناسب می باشد.

روغن موتور بنزینی ATKOL SL 20w-50

موارد کاربرد جهت مصرف در خودرو های بنزینی طراحی شده تا سال 2004 میلادی در مواقعی که استاندارد های فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است، مناسب می باشد.

روغن موتور بنزینی ATKOL SM 10w-40

موارد کاربرد این محصول جهت کاربرد در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 2010 و در مواردی که سطح کیفیت SM توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

روغن موتور بنزینی ATKOL SM 20w-50

روغن موتور بنزینی ATKOL SM 20w-50 روغن موتور بنزینی ATKOL SM 20w-50، مناسب جهت کاربرد در خودروهای بنزینی طراحی شده

روغن موتور بنزینی ATKOL SN 5w-30

موارد کاربرد
این محصول جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده از سال 2011 میلادی به بعد توصیه می‌شود.

روغن موتور بنزینی ATKOL SN 5w-40

موارد کاربرد
این محصول جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده از سال 2011 میلادی به بعد توصیه می‌شود.