روغن هیدرولیک ATKOL HLP68

موارد کاربرد: انواع سیستم های هیدرولیک - یاتاقان ها و پمپ ها - موتورهای الکتریکی - جعبه دنده های بسته - سیستم های هیدرولیکی پرس ها