مفهوم کدهای روغن

آیا مفهوم کدهای روغن هایی که خریداری میکنید را میدانید؟

اگر به لیبل درج شده بر روغن خریداری شده خود توجه کنید، متوجه خواهید شد که دارای کدهای به خصوصی است.

در این مطلب میخواهیم معنی و مفهوم این کدها را برای شما شرح دهیم تا بتوانید خودتان روغن مورد نیاز را انتخاب کنید.

گرانروی یا ویسکوزیته

تعریف ویسکوزیته با گرانروی، مقدار مقاومت یک سیال همچون روغن در هنگام جاری‌ شدن است.

از نظر فیزیکی، ریشه این نیرو کشش بین مولکول‌های ماده است.

به منظور نمایش ویسکوزیته، از استانداردی به نام SAE که مخفف انجمن مهندسی خودرو (Society Of Automotive Engineers) استفاده می‌شود.

در این استاندارد نمایشی، عدد اول که در بازه 0 تا 60 قرار دارد، نشان دهنده حداقل مقدار ویسکوزیته روغن در فصل سرد سال است.

در برخی از روغن موتور ها، پس از عدد اول W آورده می‌شود، که اول کلمه Winter به معنای زمستان است.

با توجه به تاثیر دما بر میزان نیروی کششی میان مولکول‌های سیال، نیاز است تا برای هر نوع آب و هوا از روغن موتور مخصوص به آن استفاده شود.

عدد نوشته شده در سمت چپ حداقل W ویسکوزیته در فصل سرد سال و عدد نوشته شده در سمت راست W، حداکثر ویسکوزیته در فصل گرم سال است. (مثال : SAE : 10 W 40).

مفهوم کدهای روغن
قالب استاندارد SAE

قالب استاندارد SAE برای گرانروی روغن موتور به صورت xx W yy می باشد که در این قالب yy برای روغن موتور مضربی از ۱۰ بوده و بین ۲۰ تا ۶۰ می باشد،xx نیز مضربی از ۵ و مابین ۰ تا ۲۰ می باشد.

به طور کلی در این استاندارد عدد صفر نشان دهنده کمترین میزان گرانروی بوده و برای روغن موتوری می باشد که به راحتی جریان پیدا می‎کنند.

و برعکس عدد ۶۰ بیانگر روغن موتور با بالاترین گرانروی که به سختی جریان پیدا می‎کند.

در این استاندارد حرف W از کلمه Winter زمستان بوده و xx یا عدد قبل از W نشان دهنده میزان گرانروی روغن موتور در فصل سرما می باشد و عدد yy یا عدد بعد از W میزان گرانروی روغن در دمای کارکرد موتور می باشد.

برای درک بهتر کدهای روغن موتور می‎توانیم از شکل زیر کمک بگیریم.

مفهوم کدهای روغن

قسمت اول این کد با یک عدد و حرف W که معرف کلمه زمستان (Winter) می باشد میزان شاخص ویسکوزیته روغن را در دماهای زیر صفر نشان می دهد.

عدد قبل از حرف W هر چقدر کوچکتر باشد، ویسکوزیته روغن موتور کمتر و در نتیجه رقیق تر و روان تر خواهد بود.

قسمت دوم کد در شاخص ویسکوزیته مبین میزان مقاومت روغن در برابر تغییرات ویسکوزیته در دماهای بالا (در حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد) می باشد.

هر چقدر این عدد بزرگتر باشد، روغن در دماهای بالا مقاومت بیشتری در برابر کاهش چسبندگی از خود نشان داده و موتور به روغن ریزی و یا روغن سوزی نخواهد افتاد.

نکته ی مهم: شاخص گرانروی SAE روغن موتوری که برای خودروی خود انتخاب می کنید، می بایست دقیقا برابرباشد با شاخص گرانروی که در در دفترچه خودرو شما درج شده است.

مفهوم کدهای روغن
API (استاندارد موسسه محصولات نفتی آمریکا)

از معروف ترین مشخصات روغن موتور، نماد استاندارد API می باشد که نشان می دهد این روغن توسط موسسه محصولات نفتی آمریکا (American Petroleum Institute) مورد آزمایش قرار گرفته و مطابق با استانداردهای این موسسه می باشد.

در سیستم طبقه بندی API، روغن موتورها به دو گروه بنزینی و دیزلی تقسیم می شوند.

برای مشخص کردن روغن هایی که برای سرویس دهی به موتورهای بنزینی در نظر گرفته شده از حرف S (مخفف کلمه لاتین Service) و برای تمایز روغن موتورهای دیزلی از حرف C (مخفف کلمه لاتین Commercial) استفاده می شود.

مفهوم کدهای روغن

امیدواریم این مطلب به شما کمک کرده باشد تا با مفهوم کدهای روغن آشنا شده باشید و بتوانید خودتان روغن مورد نیاز خودرو خود را تهیه نمایید.