تماس با ما

آدرس دفتر: اصفهان – خیابان عطاءالملک – بعد از چهارراه دوم

شماره تماس دفتر:

03133878300

03133878301

03133878302

آدرس کارخانه: اصفهان – شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه

شماره تماس کارخانه:

03191090735

03191090736

03191090737

فکس:

03191090738