SN 5W-40

روغن موتور SN 5W-40

دسته بندی محصول : روغن موتور های بنزینی

با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.
  • حفاظت از موتور های توربو شارژ در مقابل صدمات ناشی از پدیده احتراق زودرس در دور پایین                                 Low-Speed Pre-Ignition) LSPI)
  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی و در نتیجه افزایش طول عمر روغن موتور
  • مقدار فسفر کمتر از 800ppm جهت سازگاری و جلوگیری از تخریب مبدل های کاتالیستی
  • موثر بر کاهش مصرف سوخت
  • کاهش تشکیل رسوب و لجن در دماهای بالا به منظور جلوگیری از کاهش قدرت موتور

محصولات مرتبط

SN 5W-30
روغن موتور SN 5W-30
با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت …
SM 10W-40
روغن موتور SM 10W-40
این روغن با استفاده از روغن پایه کاملاً سنتزی، مخصوص خودروهای بنزینی مدل 2005 …
Sl 20W-50
روغن موتور Sl 20W-50
روغن موتور بنزینی با استفاده از روغن پایه نیمه سینتیتیک و افزودنی های مرغوب، …
Sl 10W-40
روغن موتور Sl 10W-40
روغن موتور بنزینی با استفاده از روغن پایه نیمه سینتیتیک و افزودنی های مرغوب، …