ضد یخ

ضد یخ

دسته بندی محصول : سایر محصولات

ضدیخ Atkol ( ضدیخ- ضد جوش- ضد خوردگی ) بر پایه‌ي اتیلن گلیکول و با استفاده از مواد افزودنی مناسب ،‌عاري از نيترات، فسفات،‌سيليکات و ساير نمکهاي معدني و از ترکيبات آلي توليد گرديده است.

محصولات مرتبط

محصولی یافت نشد