روغن لاستیک AT 290

AT 290

دسته بندی محصول : روغن لاستیک

اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در انواع پارافينيکي و آروماتيکي توليد مي گردد. نوع آروماتيک داراي خواص عمل آوري، پرکنندگي و بهبود خاصيت کششي لاستيکها بوده.+
0
گرانروی کینماتیک در 100 درجه
0
نقطه اشتعال
0
نقطه ریزش
0
دانسیته در 15 درجه

محصولات مرتبط

روغن لاستیک AT 15
AT 15
ين روغن از روغن گروههاي پارافينيکي با رنگ قهوهاي تيره شفاف مي باشد به …
روغن لاستیک AT 840
AT 840
اين روغن از دست روغن هاي پارافينيکي بوده و داراي رنگ قهوهاي تيره شفاف …
روغن لاستیک AT 845
AT 845
اين روغن از دست روغنهاي پارافينيک اي بوده و داراي رنگ قهوهاي شفاف مي …
روغن لاستیک AT 250
AT 250
اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در …
روغن لاستیک AT 113p
AT 113p
اين روغن از دسته روغنهاي پارافينيکي محسوب مي گردد و داراي رنگ 2.5 بوده …