روغن لاستیک AT 15

AT 15

دسته بندی محصول : روغن لاستیک

ين روغن از روغن گروههاي پارافينيکي با رنگ قهوهاي تيره شفاف مي باشد به لحاظ داشتن پلي سايکليک آروماتيک کمتر از 3 درصد که ترکيباتي خطرناک در محيط زيست است به روغن هاي الستيک سبز معروف هستند و به لحاظ اين شاخصه زيست محيطي در صنايع الستيک سازي تراز اول جهان مورد استفاده قرار ميگيرد از شاخصههاي اين روغن کربن آروماتيکي پايين تري برخوردار بوده و در صنايع الستيکي با انعطاف پذيري مورد استفاده قرار مي گيرد
0
گرانروی کینماتیک در 100 درجه
0
گرانروی کینماتیک در 40 درجه
0
نقطه اشتعال
0
دانسیته در 15 درجه

محصولات مرتبط

روغن لاستیک AT 840
AT 840
اين روغن از دست روغن هاي پارافينيکي بوده و داراي رنگ قهوهاي تيره شفاف …
روغن لاستیک AT 845
AT 845
اين روغن از دست روغنهاي پارافينيک اي بوده و داراي رنگ قهوهاي شفاف مي …
روغن لاستیک AT 250
AT 250
اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در …
روغن لاستیک AT 290
AT 290
اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در …
روغن لاستیک AT 113p
AT 113p
اين روغن از دسته روغنهاي پارافينيکي محسوب مي گردد و داراي رنگ 2.5 بوده …