روغن لاستیک AT 840

AT 840

دسته بندی محصول : روغن لاستیک

اين روغن از دست روغن هاي پارافينيکي بوده و داراي رنگ قهوهاي تيره شفاف مي باشند، اين محصول در توليد فرآوردههاي الستيک با قابليت ارتجاع باال کاربرد فراوان دارد. اين روغن که از برش هاي نفتي خاص توليد مي شود نقش موثري در توزيع مواد اوليه به طور نامناسب داشته و ويسکوزيته پايين از مزاياي مهم اين روغن محسوب مي گردد. اين روغن با حدود 45 درصد کربن پارافينيکي و يک درصد تبخير در 150 درجه سانتيگراد از روغن هاي پر مصرف در صنايع الستيکي مي باشد.
0
گرانروی کینماتیک در 100 درجه
0
گرانروی کینماتیک در 40 درجه
0
نقطه اشتعال
0
نقطه ریزش
0
دانسیته در 15 درجه

محصولات مرتبط

روغن لاستیک AT 15
AT 15
ين روغن از روغن گروههاي پارافينيکي با رنگ قهوهاي تيره شفاف مي باشد به …
روغن لاستیک AT 845
AT 845
اين روغن از دست روغنهاي پارافينيک اي بوده و داراي رنگ قهوهاي شفاف مي …
روغن لاستیک AT 250
AT 250
اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در …
روغن لاستیک AT 290
AT 290
اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در …
روغن لاستیک AT 113p
AT 113p
اين روغن از دسته روغنهاي پارافينيکي محسوب مي گردد و داراي رنگ 2.5 بوده …