روغن لاستیک AT 113p

AT 113p

دسته بندی محصول : روغن لاستیک

اين روغن از دسته روغنهاي پارافينيکي محسوب مي گردد و داراي رنگ 2.5 بوده و داراي ويسکوزيته پايين و نقطه آنيلين بالا است و مقدار کربن باقي مانده در حدود 0.03 درصد مي باشد، نقطه اشتعال بالا از محاسن اين روغن بوده. اين روغن در توليد قطعات الستيکي خودرو ها نقش مهمي را ايفا مي کند.
0
گرانروی کینماتیک در 100 درجه
0
گرانروی کینماتیک در 40 درجه
0
نقطه اشتعال
0
نقطه ریزش
0
دانسیته در 15 درجه

محصولات مرتبط

روغن لاستیک AT 15
AT 15
ين روغن از روغن گروههاي پارافينيکي با رنگ قهوهاي تيره شفاف مي باشد به …
روغن لاستیک AT 840
AT 840
اين روغن از دست روغن هاي پارافينيکي بوده و داراي رنگ قهوهاي تيره شفاف …
روغن لاستیک AT 845
AT 845
اين روغن از دست روغنهاي پارافينيک اي بوده و داراي رنگ قهوهاي شفاف مي …
روغن لاستیک AT 250
AT 250
اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در …
روغن لاستیک AT 290
AT 290
اين روغن به عنوان روغن فرآيند صنايع لاستيک، داراي کاربردهاي فراواني است و در …