روغن دنده صنعتی 68

روغن دنده صنعتی 68

دسته بندی محصول : روغن دنده

جعبه دنده های صنعتی باید در شرایط گرمای زیاد و بار سنگین، و در محیط های آلوده به گرد و خاک ، پس ماندهای حاصل از کار و آب، کار کنند. بدون مراقبت های لازم، چرخ دنده ها زودتر از موعد فرسوده می شوند.برای جلوگیری از این شرایط روغن دنده ATKOL توصیه میشود.
0
گرانروی کینماتیک در 40 درجه
0
شاخص گرانروی
0
نقطه اشتعال
0
نقطه ریزش
0
دانسیته در 15 درجه
 • مقاوم در برابر اکسیداسیون و حرارت
 • محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی
 • جدا پذیری آب از روغن
 • ضد سایش
 • سازگاری با آب بند ها
 • عاری از مواد افزودنی حاوی سرب
 • تحمل بار عالی
 • محافظت بسیار خوب در برابر Micro Pitting
 • پایداری حرارتی عالی
 • ضد کف عالی

محصولات مرتبط

روغن دنده صنعتی 680
روغن دنده صنعتی 680
جعبه دنده های صنعتی باید در شرایط گرمای زیاد و بار سنگین، و در …
روغن دنده صنعتی 460
روغن دنده صنعتی 460
جعبه دنده های صنعتی باید در شرایط گرمای زیاد و بار سنگین، و در …
روغن دنده صنعتی 320
روغن دنده صنعتی 320
جعبه دنده های صنعتی باید در شرایط گرمای زیاد و بار سنگین، و در …
روغن دنده صنعتی 220
روغن دنده صنعتی 220
جعبه دنده های صنعتی باید در شرایط گرمای زیاد و بار سنگین، و در …
روغن دنده صنعتی 150
روغن دنده صنعتی 150
جعبه دنده های صنعتی باید در شرایط گرمای زیاد و بار سنگین، و در …
روغن دنده صنعتی 100
روغن دنده صنعتی 100
جعبه دنده های صنعتی باید در شرایط گرمای زیاد و بار سنگین، و در …