روغن انتقال حرارت بویلر

روغن انتقال حرارت بویلر

دسته بندی محصول : روغن صنعتی

جهت مصرف در سیستمهای انتقال حرارت بسته که تا حداکثر دمای 300 درجه سانتیگراد کار میکنند.
0
گرانروی کینماتیک در 40 درجه
0
شاخص گرانروی
0
نقطه اشتعال
0
نقطه ریزش
0
دانسیته در 15 درجه
  • مقاومت در برابر اکسیداسیون روغن
  • کاهش ایجاد رسوب در روغن
  • نقطه اشتعال و نقطه تبخیر مناسب برای کاهش فشار بخار در دمای بالای روغن
  • عدم تشکیل لجن در روغن
  • راندمان حرارتی بالا در جذب و هدایت گرما
  • پایداری حرارتی بالای روغن
  • کنترل فراریت روغن

محصولات مرتبط

روغن توربین 68
روغن توربین 68
مناسب جهت استفاده در توربین‌های گاز، بخار و آب مورد مصرف در سیکل‌های ترکیبی …
روغن توربین 32
روغن توربین 32
مناسب جهت استفاده در توربین‌های گاز، بخار و آب مورد مصرف در سیکل‌های ترکیبی …
روغن کمپرسورهای سرمایشی 32
روغن کمپرسورهای سرمایشی 32
طراحی کمپرسورهای مدرن تهویه مطبوع و سردخانه ای (سرمایشی) بین تولید کنندگان مختلف، متفاوت …
روغن کمپرسورهای سرمایشی 68
روغن کمپرسورهای سرمایشی 68
طراحی کمپرسورهای مدرن تهویه مطبوع و سردخانه ای (سرمایشی) بین تولید کنندگان مختلف، متفاوت …
روغن توربین پلاس 46
روغن توربین پلاس 46
روغن حرارتی
روغن حرارتی
از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش نفت خام و انجام فرایند پالایش(Hydro …