تماس با ما

آدرس دفتر:

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عطاالملک، بعد از چهارراه دوم نبش بلوک ۳۳، ساختمان ۴۶، طبقه اول، شرکت افزون تجارت کیمیا

تلفن های تماس :

۰۳۱-۳۳۸۷۸۳۰۰

۰۳۱-۳۳۸۷۸۳۰۱

۰۳۱-۳۳۸۷۸۳۰۲

اعضای شرکت

عباس خادم القرآنی

مدیرشرکت

آدرس ایمیل :

 

عباس خادم القرآنی

مدیر فروش

آدرس ایمیل :

تلفن داخلی 

عباس خادم القرآنی

روابط عمومی - امور نمایندگان

آدرس ایمیل :

تلفن داخلی 

در ارتباط باشیم