بررسی انواع روغن موتور و کارکرد آن در خودرو‎ ‎
آب و روغن؛ 2 مایع و سیالی هستند که در خودرو نقشی بسیار مهم را بازی می‌کنند و عدم کارایی هر کدام می‌تواند مشکلات و...
مهمترین مشخصه های روغن موتور مناسب برای خودرو
شاید خیلی از ما، هنگامی که برای تعویض روغن خودرو به فروشگاه های تعویض روغن مراجعه می کنیم، به جای توجه به روغنی که واقعاً...
میزان کارکرد روغن و بهترین زمان برای تعویض
تقویم مراقبت از خودرو Car Care Calendarتکنولوژی خودروها در سالیان اخیر با سرعت زیادی پیشرفت نموده است. ولی هر چقدر هم که خودروها پیشرفته شوند،...

مطالب سایت